Het gratis magazine voor kappers

Wettelijke vermeldingen

De website http://www.proesthetic.be wordt gepubliceerd en beheerd door SRL DRAL Avenue du Bois d'Hongrée 12 - 1460 Ittre - BTW-nummer: BE 0462 650 111 - RPM Nivelles

EDITOR - PUBLICATIE DIRECTOR
VERANTWOORDELIJK VOOR EDITORIE EN ADVERTENTIE:

DRAL
Mevrouw Annick Mermuys
annickmermuys@skynet.be
Tel.+32 (0)478 60 30 21

HOSTING

Deze website wordt gehost door OVH, 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk

De op de site ter beschikking gestelde inhoud wordt ter informatie aangeboden.
Deze site bevat informatie van externe bedrijven of hyperlinks naar andere sites die niet door DRAL zijn ontwikkeld en waarover DRAL geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft. Het is aan de internetgebruiker om deze informatie oordeelkundig en kritisch te gebruiken. DRAL is niet verantwoordelijk voor informatie, meningen en aanbevelingen van derden.
DRAL wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van tijdelijke (met name voor technisch onderhoud) of permanente onderbreking van de toegang tot de site. DRAL kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de schade die volledige of gedeeltelijke piraterij van de site kan veroorzaken bij de gebruiker of bij een derde, of voor schade aan een computersysteem als gevolg van het gebruik van haar site of van een site van een derde waarnaar zij verwijst.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud van de site (met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, grafieken, beelden, logo's, databanken, pictogrammen, enz.) evenals de lay-out ervan (keuze, plan, indeling van de materialen, middelen voor toegang tot de gegevens, organisatie van de gegevens, enz. De reproductie, weergave, overdracht, mededeling aan het publiek of opname van het geheel of een deel van deze elementen, met welk middel en op welke drager dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DRAL en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging overeenkomstig de geldende wetgeving. Het Belgisch recht is van toepassing op het gebruik van deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Nijvel bevoegd.

PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die ons worden meegedeeld, worden met de grootste zorg en in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving verwerkt.
Voor meer informatie kunt u onze Privacy Policy raadplegen.

‍COOKIES
Bij het surfen op de site kunnen cookies worden geplaatst om uw bezoek te optimaliseren en uw technische keuzes te onthouden. Elke cookie die door de site op uw computer wordt geplaatst, kan onmiddellijk worden verwijderd door de voorkeuren van uw internetbrowser te configureren. Wij wijzen er echter op dat het weigeren van de installatie van een cookie de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk kan maken. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer te analyseren voor statistische doeleinden. U kunt weigeren dat uw bezoek voor statistische doeleinden wordt gevolgd(link).